Predstavenie

DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. je renomovanou spoločnosťou poskytujúcou služby v oblasti ochrany životného prostredia.

Spoločnosť bola založená v roku 2004 ako firma špecializovaná na oblasť biologického čistenia kontaminovaných zemín a je 100 % dcérskou firmou spoločnosti DEKONTA Holding, a.s. so sídlom v Českej Republike, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie stredoeurópske a vychodoeurópske spoločnosti poskytujúce služby v oblasti prieskumu a sanácie kontaminovaných území.

Spoločnosť DEKONTA Holding, a.s. má 150 zamestnancov, ročne realizuje v štátoch strednej a východnej Európy 200 - 300 ekologických projektov a dosahuje obrat v úrovni 20 mil. EUR. Medzi zákazníkov spoločnosti patria najväčšie české priemyselné podniky i významné zahraničné a nadnárodné firmy a organizácie (napr. Slovnaft, Istrochem Reality, Nafta, Svetová banka, NATO, Canadian Ministry of Defence, OSN/UNEP, Lovochemie, Synthesia, DEZA, Spolana, Lukoil, Tesco, Eastman Chemicals, Akzo Nobel, TRW atd.).