Výskumná a projektová podstránka spoločnosti DEKONTA Slovensko

Už viac ako 10 rokov poskytujeme služby v oblasti ochrany životného prostredia. Vyvíjame nové metódy a technológie pre sanácie znečistených území a úpravu odpadov a podieľame sa na rozvojovej pomoci tretím krajinám.

Výskumná činnosť

Výskumná činnosti je zameraná na využitie inovatívnych a moderných technológií použiteľných pri riešení environmentálnych záťaží, sanácií až po nakladanie s nebezpečným odpadom. Spoločnosť pravidelne participuje na viacerých vedeckých grantoch a projektoch a udržuje úzku spoluprácu s poprednými slovenskými univerzitami a vedeckými inštitúciami z oblasti ochrany životného prostredia.

Projektová činnosť

V rámci projektových aktivít sa spoločnosť zúčastňuje aj rôznych rozvojových programov. Tieto projekty sú zamerané na pomoc krajinám s pomalším rozvojom najmä v oblasti juhovýchodnej Európy a Ázie. V rozvojových projektoch sa spoločnosť snaží uplatniť know-how v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadmi.

Aktuálny zoznam projektov:

  1. Projekt SAMRS/2015/MD/1/5
  2. Projekt APVV–0351–12

www.dekonta.sk